DOKUMENTI


05/06/2018

Pravilnik o zaštiti osobih podataka

PRAVILNIK O ZASTITI OSOBNIH PODATAKA
21/03/2017

Pravilnik o načinu plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta

20/03/2017

Pravo na pristup informacijama

16/03/2017

Zakon o cestama

16/03/2017

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti

16/03/2017

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta

16/03/2017

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i naknadi

16/03/2017

Zakon o javnoj nabavi

28/02/2017

Pravilnik za provođenje jednostavne (bagatelne) nabave

28/02/2017

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta

28/02/2017

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i naknadi

28/02/2017

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta

28/02/2017

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti

28/02/2017

Zakon o cestama

30/01/2017

Statut ŽUC-a