DOKUMENTI


31/01/2018

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

01/09/2017

Javni poziv

Županijska uprava za ceste na području Dubrovačko – neretvanske županije je temeljem Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), kao pravna osoba koja na […]
28/07/2017

Financijska izvješća za 2017. godinu

17/05/2017

Plan nabave za 2016.

17/05/2017

Plan nabave za 2017.

17/05/2017

Registar ugovora o Javnoj nabavi u 2016.

22/03/2017

Izmjene i dopune plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta 2016

22/03/2017

Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta 2017

22/03/2017

Financijski plan za 2017

21/03/2017

PRRas 2016

21/03/2017

Pravilnik o načinu plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta

20/03/2017

Pravo na pristup informacijama

16/03/2017

Zakon o cestama

16/03/2017

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti

16/03/2017

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta

16/03/2017

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i naknadi

16/03/2017

Zakon o javnoj nabavi

28/02/2017

Zahtjev za izdavanje potvrde o izvedenom stanju

28/02/2017

Zahtjev za povrat dijela godišnje naknade za ceste

28/02/2017

Zahtjev za izdavanje potvrde o plaćenoj naknadi

28/02/2017

Zahtjev za pristup informacijama

28/02/2017

Pravilnik za provođenje jednostavne (bagatelne) nabave

28/02/2017

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta

28/02/2017

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i naknadi

28/02/2017

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta

28/02/2017

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti

28/02/2017

Zakon o cestama

21/02/2017

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2016.

30/01/2017

Bilješke u Financijski izvještaj 2015.

30/01/2017

Financijski izvještaj za 2015.

30/01/2017

Financijski plan za 2016.

30/01/2017

Godišnji plan građenja za 2016.

30/01/2017

Godišnji program građenja 2015.

30/01/2017

Izmjene i dopune financijskog plana 2015.

30/01/2017

Izvršenje financijskog plana 2015.

30/01/2017

Statut ŽUC-a